HVILKEN VANDPUMPE SKAL JEG VÆLGE?

HVILKEN VANDPUMPE SKAL JEG VÆLGE?

Valg af den rigtige vandpumpe

Når du skal vælge den rette vandpumpe til dine specifikke behov, er der en række faktorer, der er værd at overveje. Nedenfor kan du læse mere om de vigtigste faktorer:

Gennemstrømningshastighed

Det betyder ganske enkelt, hvor meget vand en pumpe kan flytte på en bestemt tid. Det svarer til at måle, hvor hurtigt en pumpe kan flytte vand fra et sted til et andet. Gennemstrømningshastighed udtrykkes normalt i enheder som gallons pr. minut (GPM) eller liter pr. sekund (L/s) eller liter pr. time (l/t). Så hvis en pumpe har en højere gennemstrømningshastighed, kan den flytte mere vand hurtigt, mens en pumpe med en lavere gennemstrømningshastighed flytter mindre vand på samme tid. En vigtig ting at huske er, at den offentliggjorte gennemstrømningshastighed måles ved 0 m leveringshøjde (Leveringshøjde er forklaret længere nede i blogindlægget). Ved 0 m er det den maksimale mængde gennemstrømning, der kan opnås, før der går energi tabt ved at flytte vand op eller ned. Denne måling hjælper dig med at forstå, hvor effektiv og hurtig en vandpumpe er til at udføre sit arbejde med at flytte vand rundt.

 

Leveringshøjde

Leveringshøjden angiver den vertikale afstand, som en pumpe effektivt kan flytte vand fra kilden til destinationen. Med andre ord måler den pumpens evne til at overvinde tyngdekraften og løfte vandet til en bestemt højde.

Forestil dig, at du har en vandkilde i jordhøjde, og at du skal flytte vandet til et højtliggende sted, f.eks. en tank på taget eller en af de øverste etager i en bygning. Leveringshøjden er den maksimale vertikale afstand, normalt målt i fod eller meter, som pumpen kan løfte vandet, samtidig med at den opretholder en rimelig gennemstrømningshastighed.

Hvilke faktorer påvirker leveringshøjden?

Pumpens Design: Pumpens design, herunder pumpehjulet (den roterende komponent, der driver vandets bevægelse) og pumpens indre struktur, spiller en vigtig rolle for, hvor effektivt den kan løfte vand.

Motoreffekt: Kraften i pumpens motor påvirker dens evne til at generere den kraft, der er nødvendig for at løfte vand mod tyngdekraften. Højere motoreffekt hænger ofte sammen med en højere leveringshøjde.

Effektivitet: En pumpes effektivitet afgør, hvor meget af den tilførte energi der omdannes til at løfte vandet. Mere effektive pumper kan opnå større løftehøjder med den samme tilførte effekt.

Rørets diameter og længde: Størrelsen og længden på de rør, som vandet pumpes igennem, påvirker trykket. En bredere slange kræver f.eks. mere tryk for at sende vandet opad.

RY18SPA-0-App_4.jpg

Mindste sugeevne

Tænk på en dykpumpe som et sugerør i et glas vand. Ligesom du ikke kan drikke, hvis sugerøret holdes for højt over vandet, har en pumpe et minimumspunkt, den kan trække vand fra. Hvis vandstanden kommer under dette punkt, kan pumpen suge luft ind i stedet for vand, hvilket er dårligt for pumpen.

Ryobis pumper er udstyret med sensorer (tørløbssikring), som gør det muligt for pumpen at slukke, når kilden er tør! Så der er ingen grund til bekymring.

Resterende vandniveau

Når du vipper et glas for at drikke den sidste dråbe vand, er der altid en lille del tilbage, som du ikke kan drikke. På samme måde er der et minimumspunkt, som vandpumpen kan håndtere, og det er vigtigt at kende dette niveau, så pumpen ikke holder op med at arbejde, uden at der flyttes tilstrækkeligt med vand.

Hvis du vil pumpe små mængder vand på trange steder, er en standard vandpumpe med tilbehør en god løsning.

R18TP-0-App_26.jpg

Sugehøjde kontra nedsænkningsdybde

Når det drejer sig om dykpumper og rørpumper vil du ofte se nedsænkningsdybde angivet, men ikke sugelhøjde. Det skyldes, at sugehøjde er specifikt for vandpumper, som er designet til at fungere uden for vandkilden.

Sugehøjde: Dette udtryk henviser til en pumpes evne til at trække vand gennem indløbsslangen. Hvis din vandpumpe har en 1,2 meter lang indløbsslange, kan pumpen løfte vand fra 1,2 meters dybde, men hvis din vandkilde ligger længere nede, kan du forlænge rækkevidden ved at bruge en slangekobling og en ekstra slange (forudsat at pumpen kan klare det). 

Nedsænkningsdybde: Dette angiver, hvor langt du kan sænke din pumpe ned i en vandmasse. Med vores dykpumpe kan du sænke den ned til 5 m, hvilket bestemmes af kabellængden mellem pumpen og batterikabinettet. På den anden side kan den teleskopiske rørpumpe forlænges fra 0,7 til 1,2 m, hvilket betyder, at den ikke er egnet til at pumpe vand op fra kilder, der ligger dybere end dette interval.

Her er nogle eksempler på nedsænkningsdybde og sugehøjde på vores RYOBI Vandpumper

icons-with-hero-img-pumpd.png

Mange tak, fordi du tog dig tid til at læse vores guide om vandpumper. Vi håber, at du har nydt dette "dyk" ned i vandpumpernes verden, og at det har givet dig den nødvendige viden til at vælge hvilken vandpumpe du har brug for.