Vilkår og betingelser

 • LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FØR DU BRUGER DETTE SITE

  Hvad indeholder disse vilkår?

  Disse vilkår fortæller dig om reglerne for brug af vores website https://dk.ryobitools.eu/ (vores "website").

  Klik på de nedenstående links for at gå direkte til mere informaiton om hvert område:

  ·                     Hvem er vi og sådan kontakter du os

  ·                     Ved at bruge vores site accepterer du disse vilkår

  ·                     Andre vilkår kan være gældende for dig

  ·                     Vi kan foretage ændringer af disse vilkår

  ·                     Vi kan foretage ændringer af vores site

  ·                     Vi kan suspendere eller trække vores site tilbage

  ·                     Vi kan overføre denne aftale til en anden

  ·                     Vores site er kun til brugere i Danmark

  ·                     Du skal holde dine kontooplysninger sikre

  ·                     Sådan kan du bruge materiale på vores site

  ·                     Du må ikke være afhængig af information på vores site

  ·                     Vi er ikke ansvarlige for websites, som vi linker til

  ·                     Brugergenereret indhold godkendes ikke af os

  ·                     Sådan klager du over indhold, der er oploadet af andre brugere

  ·                     Vores ansvar for tab eller skader, som du påføres

  ·                     Sådan kan vi anvende din personlige information

  ·                     Vi er ikke ansvarlige for vira og du må ikke indføre dem

  ·                     Regler om links til vores site

  ·                     Hvilket lands love gælder for evt. tvister?

  Hvem er vi og sådan kontakter du os

  https://dk.ryobitools.eu/ er et site, der drives af Techtronic Industries Nordics Aps ("Vi"). Vi har vores hovedkontor på Stamholmen 147, 2650 Hvidovre, Danmark. Vores CVR-nummer er DK27976255.

  For at kontakte os bedes du sende en formular til https://dk.ryobitools.eu/header/service-support/kontakt-os/kontakt-os/.

  Ved at bruge vores site accepterer du disse vilkår

  Ved at bruge vores site bekræfter du at du accepterer disse vilkår for brugen og at du indvilliger i at overholde dem.

  Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores site.

  Vi anbefaler at du udskriver en kopi af disse vilkår for fremtidig reference.

   

  Andre vilkår kan være gældende for dig

  Disse vilkår for brugen refererer til de følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores site:

  ·                     Vores privatlivspolitik https://dk.ryobitools.eu/footer-links-da/politik-til-beskyttelse-af-personlige-oplysninger/ . Se mere under Sådan kan vi anvende din personlige information

  ·                     Vores Cookie-politik https://dk.ryobitools.eu/footer-links/retningslinjer-for-cookies/, som angiver information om cookies på vires site.

  Vi kan foretage ændringer af disse vilkår

  Vi ajourfører disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores site skal du tjekke disse vilkår for at sikre at du forstår de vilkår, der er gældende på dette tidspunkt.

  Vi kan foretage ændringer af vores site

  Vi kan opdatere og ændre vores site fra tid til anden så den afspejler ændringer af vores produkter, behovene hos vores brugere og prioriteringerne i vores forretning.

  Vi kan suspendere eller trække vores site tilbage

  Vores side stilles til rådighed uden beregning.

  Vi garanterer ikke at vores site, eller evt. indhold på dette, altid vil være til rådighed eller ikke vil blive afbrudt. Vi kan suspendere eller tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af hele vores site eller dele af dette af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager. Vi vil forsøge at give dig et rimeligt varsel om en evt. suspension eller tilbagetrækning.

  Du er også ansvarlig for at sikre at samtlige personer, der har adgang til vores site via din internetforbindelse er bekendt med disse vilkår for brugen og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

  Vi kan overføre denne aftale til en anden

  Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i disse vilkår til en anden organisation. Vil vil altid underrette dig skriftligt, hvis dette sker, og vi vil sikre at overførslen ikke påvirker dine rettigheder i kontrakten.

  VORES SITE ER KUN TIL BRUGERE I DANMARK

  Vores site er rettet mod mennesker, der er bosiddende i Danmark. Vi tilkendegiver ikke at indhold, der er tilgængeligt på eller via vores site, er passende i forhold til din anvendelse eller tilgængeligt på andre lokationer.

  DU SKAL HOLDE DINE KONTOOPLYSNINGER SIKRE

  Hvis du vælger, eller forsynes med, en brugeridentifikationskode eller en anden form for informaiton som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle en sådan information fortroligt. Du må ikke videregive den til tredjepart.

  Vi har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, til enhver tid, hvis du efter vores rimelige skøn ikke har overholdt en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår for brugen.

  Hvis du ved eller mistænker at en anden en dig selv kender til din bruger identifikationskode eller adgangskode, skal du underrette os omgående på https://dk.ryobitools.eu/header/service-support/kontakt-os/kontakt-os/.

   

  SÅDAN KAN DU BRUGE MATERIALE PÅ VORES SITE

  Vi er ejer eller licenshaver af alle immaterielle ejendomsrettigheder på vores site, og i det materiale, der udgives på sitet. Disse værker er beskyttet af ophavsret og traktater i hele verden. Samtlige af disse rettigheder forbeholdes.

  Du må gerne udskrive en kopi og downloade uddrag af evt. sider fra vores site til personlig brug, og du må gerne henlede opmærksomheden hos andre i din organisation på indhold, der er lagt op på vores site.

  Du må ikke modificere de skriftlige eller digitale kopier af evt. materialer som du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller evt. grafik separat fra den ledsagende tekst.

  Vores status (og status for identificerede bidragydere) som forfattere af indhold på vores site skal altid anerkendes.

  Du må ikke anvende nogen dele af indholdet på vores site til kommercielle formål uden at indhente en licens til dette fra os eller vores licensgivere.

  Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores site under overtrædelse af disse vilkår for brugen, vil din ret til brugen af vores site omgående bortfalde og du skal, efter vores valg, returnere eller destruere evt. kopier af de materialer, du har udarbejdet.

  DU MÅ IKKE VÆRE AFHÆNGIG AF INFORMATION PÅ VORES SITE

  Indholdet på vores site er kun til generel informaiton. Det er ikke beregnet til at blive anset som rådgivning, som du skal sætte din lid til. Du skal indhente professionel eller specialistrådgivning før du foretager eller afstår fra at foretage evt. handlinger på baggrund af indholdet på vores site.

  Selv om vi bestræber os meget på at opdatere informationen på vores site, fremsætter vi ingen forestillinger, berettigelser eller garantier, uanset om det er udtrykkeligt eller implicit, af eller for at indholdet på vores site er nøjagtigt, fyldestgørende eller opdateret.

  VI ER IKKE SNAVARLIGE FOR WEBSITES, SOM VI LINKER TIL

  Når vores site indeholder links til andre sites og ressourcer, der leveres af tredjepart, leveres disse links kun til din information. Sådanne links bør ikke tolkes som at vi godkender disse linkede websites eller den information, du måtte opnå fra disse.

  Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sider eller i disse ressourcer.

  VORES ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER, SOM DU PÅFØRES

  Uanset om du er privatbruger eller erhvervsbruger:

  ·        Vi udelukker eller begrænser ikke vores ansvar over for dig på nogen måde, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejderes, agenters eller leverandørers side, eller for bedrageri eller falske, vildledende fremstillinger.

  ·        Øvrige begrænsninger samt udelukkelse af ansvar vil gælde for hæftelser, der opstår grundt leverancer af evt. produkter til dig.

  Hvis du er erhvervsbruger:

  ·        Vi udelukker samtlige implicitte betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår, der måtte være gældende for vores site eller evt. indhold på dette.

  ·        Vi hæfter ikke over for dig i forhold til evt. tab eller skade, uanset om det er kontraktligt, via skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovmæssige forpligtelser eller på anden vis, selv om dette måtte være påregneligt, som opstår under eller i forbindelse med:

  o   brugen af, eller den manglende evne til at bruge, vores site; eller

  o   brugen af eller tilliden til evt. indhold, der vises på vores site.

  ·        I særdeleshed hæfter vi ikke for:

  o   tab af fortjeneste, salg, forretninger eller indtægt;

  o   forstyrrelser af forretningen;

  o   tab af forventede besparelser;

  o   tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme; eller

  o   evt. indirekte eller påfølgende tab eller skade.

  Hvis du er privatbruger:

  ·        Bemærk venligst at vores side udelukkende udbydes til husholdningsbrug og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge vores site til kommercielle eller erhvervsmæssige formål, og vi hæfter ikke over for dig i forhold til evt. tab af fortjeneste, tab af forretning, forstyrrelser af forretningen eller tab af forretningsmuligheder.

  ·        Såfremt defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, som tilhører dig, og dette skyldes vores manglende evne til at anvende rimelig omhu og kompetence, vil vi enten udbedre skaden eller betale erstatning til dig. [Vi vil dog ikke hæfte for skader som du kunne have undgået ved at følge vores råd til anvendelse af en opdatering leveret til dig uden beregning, eller for skader som skyldes at du ikke har fulgt installationsinstruktioner korrekt, eller at du ikke har implementeret de minimum systemkrav, som tilrådes af os.]

  SÅSDAN KAN VI ANVENDE DIN PERSONLIGE INFORMATION

  Vi vil kun bruge din personlige information som angivet i vores https://dk.ryobitools.eu/footer-links-da/politik-til-beskyttelse-af-personlige-oplysninger/ .

  VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR VIRA, OG DU MÅ IKKE INDFØRE DEM

  Vi garanterer ikke at vores site er sikkert eller frit for bugs eller vira.

  Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, dine computerprogrammer og din platform for at få adgang til vores site. Du bør anvende din egen antivirus-software.

  Du må ikke misbruge vores site ved bevidst at indføre vira, trojanske heste, computerorme, programbomber eller andet materiale som skaber hærværk eller er teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores site, serveren hvorpå vores site er lagret eller en evt. server, computer eller database, der er tilknyttet til vores site. Du må ikke angribe vores site via et DoS-angreb eller et DDoS-angreb. Ved en overtrædelse af denne bestemmelse foretager du en kriminel handling ifølge Computermisbrugsloven af 1990. Vi vil anmelde enhver sådan overtrædelse til de ansvarlige, retshåndhævende myndigheder og vil samarbejde med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til brugen af vores site øjeblikkeligt bortfalde.

   

   

  REGLER OM LINKS TIL VORES SITE

  Du må gerne linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en retfærdig og lovlig måde og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det.

  Du må ikke etablere et link på en måde der antyder en evt. form for tilknytning til, godkendelse af eller promovering fra vores side, hvor en sådan ikke eksisterer.

  Du må ikke etablere et link til vores site på et website, som ikke ejes af dig.

  Vores site må ikke udformes på noget andet site, og du må heller ikke oprette et link til en del af vores sire andet end hjemmesiden.

  Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde tilladelsen til at linke uden forudgående varsel.

  Hvis du ønsker at oprette et link til eller gøre brug af indhold på vores site ud over det som er angivet ovenfor, bedes du venligst kontakte på https://dk.ryobitools.eu/header/service-support/kontakt-os/kontakt-os/.

  HVILKET LANDS LOVE GÆLDER FOR EVT. TVISTER?

  Hvis du er privatbruger, bedes du venligst bemærke at disse vilkår for brugen, deres indhold samt deres udformning er underlagt engelsk lovgivning. Begge parter accepterer at domstolene i England og Wales vil have eksklusiv kompetence, undtaget såfremt du er statsborger i Nordirland. Du må i dette tilfælde gerne bringe sager for domstolene i Nordirland, og er du statsborger i Skotland, må du også gerne bringe sager for domstolene i Skotland.

  Hvis du er en del af en virksomhed, er disse vilkår for brugen, deres indhold og udformning (samt evt. ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) underlagt engelsk lovgivning. Begge parter accepterer at den eksklusive kompetence ligger hos domstolene i England og Wales.

  VORES VAREMÆRKER ER REGISTREREDE

  RYOBI og AEG er varemærker registrerede i Danmark som tilhører Techtronic Industries Nordics Aps. Du har ikke tilladelse til at anvende dem uden vores godkendelse, med mindre de udgør en del af materialer, som du anvender som tilladt under Sådan kan du bruge materiale på vores site.