Gældende Ryobi® garantibetingelser

 
 Ud over eventuelle lovbestemte rettigheder som følge af køb er dette produkt er dækket af en garanti som angivet nedenfor.
 
1. Garantiperioden er 24 måneder for kunder og starter på den dato, produktet købes. Denne dato skal kunne dokumenteres ved hjælp af faktura eller andet købsbevis. Produktet er kun designet og beregnet til privat brug. Der er således ingen garanti i tilfælde af professionel eller kommerciel brug.
 
2. I visse tilfælde (kampagner, værktøjssortiment) er der mulighed for at forlænge garantiperioden ud over den ovenfor anførte periode via registrering på hjemmesiden www.ryobitools.eu. Værktøjets anvendelsesområde vises tydeligt i butikker og/eller på emballagen. Slutbrugeren skal registrere sine nyerhvervede værktøjer senest 30 dage efter købet. Slutbrugeren kan registrere for den udvidede garanti i sit bopælsland, hvis dette findes på online-registreringsformularen, hvor denne mulighed er gyldig. Desuden skal slutbrugere acceptere, at vi opbevarer de data, som skal angives online, ligesom slutbrugerne skal acceptere salgsvilkårene. Kvitteringen på modtagelsen af registreringen, som udsendes via e-mail, og den originale faktura, der angiver købsdatoen, fungerer som bevis på den udvidede garanti. Dine lovbestemte rettigheder gælder uændret.
 
3. Garantien dækker alle fejl ved produktet i løbet af garantiperioden, som kan føres tilbage til fabrikations- eller materialefejl på købsdatoen. Garantien begrænser sig til reparation og/eller udskiftning og omfatter ikke andre forpligtelser inklusive, men ikke begrænset til, skader eller følgeskader. Garantien er ikke gyldig, hvis produktet har været udsat for misbrug, anvendelse i strid med brugsanvisningen eller har været tilsluttet forkert. Denne garanti dækker ikke:
-Enhver skade på produktet som følge af ukorrekt vedligeholdelse
-Ethvert produkt, som er blevet ændret eller modificeret
-Ethvert produkt, hvor de originale identifikationsmærker (varemærke, serienummer) er blevet ødelagt, ændret eller fjernet
-Enhver skade, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen
-Ethvert produkt uden CE-mærkning
-Ethvert produkt, som har været udsat for forsøg på reparation af en uautoriseret fagmand eller uden accept fra Techtronic Industries
-Ethvert produkt, der har været sluttet til forkert strømforsyning (ampere, spænding, frekvens)
-Ethvert produkt, der har været anvendt med forkert brændstofblanding (brændstof, olie, olieandel)
-Enhver skade, der skyldes udefra kommende påvirkninger (kemisk, fysisk, stød) eller fremmedlegemer
-normal slitage på reservedele
-Forkert anvendelse, overbelastning af produktet
-Brug af ikke-godkendt tilbehør eller (reserve)dele
-Karburator efter 6 måneder, karburatorjusteringer efter 6 måneder
-komponenter (dele og tilbehør), der har været udsat for naturlig slitage, inklusive, men ikke begrænset til, afstandsknopper, drivremme, kobling, klinger på hækkeklippere eller plæneklippere, seler, gaskabel, kulbørster, strømforsyningskabel, knive, filtknive, låsestifte, blæseventilatorer, blæse- og indsugningsrør, sugepose og stropper, styresværd, savkæder, slanger, tilslutningsfittings, sprøjtedyser, hjul, sprøjtestave, indvendige hjul, udvendige spoler, skæretråd, tændrør, luftfiltre, gasfiltre, bioklip-klinger, mv.
 
4. Til servicering skal produktet indleveres til eller forevises et RYOBI-autoriseret servicecenter for det pågældende land på nedenstående liste over adresser på servicecentre. I nogle lande vil din lokale RYOBI-forhandler sende produktet til RYOBI’s serviceorganisation. Når et produkt indleveres til et RYOBI-servicecenter, skal det emballeres forsvarligt uden farligt indhold (som fx benzin), være forsynet med afsenderadresse og ledsaget af en kort beskrivelse af fejlen.
 
5. Reparation/udskiftning i henhold til denne garanti er gratis. Den medfører ikke forlængelse eller ny start af garantiperioden. Udskiftede dele eller værktøjer overgår til vores ejendom. I nogle lande skal leveringsomkostninger eller porto betales af afsenderen.
 
6. Denne garanti er gyldig i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland. Uden for disse områder bedes man venligst kontakte sin autoriserede RYOBI-forhandler for at få opklaret, om evt. andre garantier er gældende.